دکتر دکتر رومینا روان بخش
تهران پزشک متخصص جراحی عمومی تعداد بازدید : 24

آدرس : تهران - تهران: اقدسیه، ابتدای بلوار ارتش، ورودی اراج، خیابان 22 بهمن، شماره 6

تلفن های تماس :

02122980082

02129121070

02129121060هم
درد
اول
.
.
.