دکتر دکتر ثمانه رخ گیره
تهران متخصص زنان و زایمان تعداد بازدید : 362

آدرس : تهران - تهران: ستارخان، خیابان نیاش، مجتمع آموزشی درمانی حضرت رسول اکرم (ص)

تلفن های تماس :

021-64354هم
درد
اول
.
.
.