دکتر دکتر فيروزه اکبري

کد نظام پزشکی : 65692

دکتر دکتر فيروزه اکبري
تهران متخصص زنان و زایمان تعداد بازدید : 1

آدرس : تهران - تهران ،ميدان وليعصر (عج)- خيابان کريم خان - خيابان استاد نجات الهي شمالي (ويلا) - مجتمع بيمارستاني ياس


تلفن های تماس :

021 4216 0000

هم
درد
اول
.
.
.