دکتر دکتر فريبا خطير

کد نظام پزشکی : 35474

دکتر دکتر فريبا خطير
تهران متخصص زنان و زایمان تعداد بازدید : 1

آدرس : تهران - تهران: اقدسيه، ابتداي بلوار ارتش، ورودي اراج، خيابان 22 بهمن، پلاک 21


تلفن های تماس :

021-71062000

هم
درد
اول
.
.
.