دکتر دکتر صالح محبي

کد نظام پزشکی : 74921

دکتر دکتر صالح محبي
تهران پزشک متخصص گوش و حلق و بینی ( E . N . T ) تعداد بازدید : 1

آدرس : تهران - تهران، سعادت آباد، ميدان کاج،ابتداي سرو شرقي ، ساختمان سعادت ، نيم طبقه اول، واحد ?


تلفن های تماس :

۰۲۱-۲۲۰۸۹۷۵۸

۰۲۱-۲۲۰۷۹۶۲۴

هم
درد
اول
.
.
.