دکتر دکتر علي محمد اصغري

کد نظام پزشکی : 57775

دکتر دکتر علي محمد اصغري
تهران پزشک متخصص گوش و حلق و بینی ( E . N . T ) تعداد بازدید : 1

آدرس : تهران - سعادت آباد - ميدان کاج - ابتداي سرو غربي - پلاک 11 - ساختمان پزشکان سينا


تلفن های تماس :

۰۲۱-۲۲۳۷۴۰۵۰

۰۲۱-۲۲۳۷۵۹۰۲


دوره های گذرانده شده :
استاد گوش و حلق و بيني و سروگردن دانشگاه علوم پزشکي ايران\nتحصيلات:\nدکتراي پزشکي عمومي از دانشگاه علوم پزشکي تهران 1376\nدانشنامه (بورد) تخصصي گوش و حلق و بيني و جراحي سروگردن از دانشگاه علوم پزشکي ايران\nفلوشيپ اتولوژي - نوراتولوژي (فوق تخصص گوش و قاعده جمجمه) 1389\nدوره ي آموزشي کاشت حلزون شنوايي. دانشگاه Unfallkrankenhaus، آلمان 2012\nدوره ي آموزشي سمعکهاي قابل کاشت St. Polten & Krems، اتريش 2013\nدوره ي آموزشي جراحي قاعده جمجمه ,Gruppo Otologico, Piacenza، ايتاليا 2014\nدوره آموزشي کاشت پروتزهاي شنوايي ساقه مغز، Fulda، آلمان 2017\nفعاليتهاي علمي- اجرايي:\nعضو کميته تدوين برنامه آموزش تخصصي (دستياري) گوش و حلق و بيني و سر و گردن وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي\nعضو کميته تدوين برنامه آموزش فلوشيپ اتولوژي نوراتولوژي، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي\nعضو کميته ارزشيابي و اعتبار بخشي فلوشيپ اتولوژي نوراتولوژي وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکي\nمعاون دانشکده پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي ايران از 1392 تا 1396\nرئيس دانشکده پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي ايران از 1396 تا 1397\nعضو کميته ارزشيابي و اعتبار بخشي برنامه آموزش تخصصي (دستياري) گوش و حلق و بيني و سر و گردن وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي\nعضو هيات ممتحنه دانشنامه تخصصي (بورد) گوش و حلق و بيني کشور\nبراي کسب اطلاعات بيشتر به سايت www.dr-asghari.com مراجعه کنيد.هم
درد
اول
.
.
.