دکتر دکتر علي کوهي

کد نظام پزشکی : 125228

دکتر دکتر علي کوهي
تهران پزشک متخصص گوش و حلق و بینی ( E . N . T ) تعداد بازدید : 1

آدرس : تهران - تهران\nخيابان انقلاب (دروازه دولت)- ابتداي خيابان سعدي بيمارستان اميراعلم


تلفن های تماس :

۰۲۱-۶۶۷۲۷۰۶۰

۰۲۱-۶۶۷۲۷۰۶۲

۰۲۱-۶۶۷۲۷۰۶۴

هم
درد
اول
.
.
.