دکتر دکتر علی کوهی
تهران پزشک متخصص گوش و حلق و بینی ( E . N . T ) تعداد بازدید : 54

آدرس : تهران - تهران\nخیابان انقلاب (دروازه دولت)- ابتدای خیابان سعدی بیمارستان امیراعلم

تلفن های تماس :

۰۲۱-۶۶۷۲۷۰۶۰

۰۲۱-۶۶۷۲۷۰۶۲

۰۲۱-۶۶۷۲۷۰۶۴هم
درد
اول
.
.
.