دکتر دکتر احمد دانشي

کد نظام پزشکی : -

دکتر دکتر احمد دانشي
تهران پزشک متخصص گوش و حلق و بینی ( E . N . T ) تعداد بازدید : 1

آدرس : تهران - ستارخان - خيابان نيايش - نبش خيابان منصوري - بيمارستان حضرت رسول اکرم


تلفن های تماس :

۰۲۱-۶۶۵۱۷۳۴۱

۰۲۱-۶۶۵۱۷۳۴۲

هم
درد
اول
.
.
.