دکتر دکتر احمد دانشی
تهران پزشک متخصص گوش و حلق و بینی ( E . N . T ) تعداد بازدید : 48

آدرس : تهران - ستارخان - خیابان نیایش - نبش خیابان منصوری - بیمارستان حضرت رسول اکرم

تلفن های تماس :

۰۲۱-۶۶۵۱۷۳۴۱

۰۲۱-۶۶۵۱۷۳۴۲هم
درد
اول
.
.
.