دکتر دکتر فاطمه بختیاری قلعه
تهران متخصص زنان و زایمان تعداد بازدید : 68

آدرس : تهران - خیابان پاسداران - خیابان بوستان نهم پلاک???-ساختمان مهرگان-طبقه?-واحد??

تلفن های تماس :

۰۲۱-۲۲۷۹۷۰۴۳

۰۲۱-۴۵۱۸۶۹۳۲

۰۲۱-۲۲۷۹۵۴۳۳

۰۹۰۳-۱۸۸-۲۵۰۲


دکتر بختیاری درسال88 ازدانشگاه علوم پزشکی تهران دررشته زنان ومامایی فارغ التحصیل ودرسال 1394 مدرک فلوشیپ نازایی و لاپاراسکوپی وIVF رابازهم از همین دانشگاه معتبرکسب وبلافاصله بعنوان هیات علمی این دانشگاه دررشته نازایی IVF ولاپاروسکوپی مشغول به ارایه خدمت شدند ازجمله فعالیتهای علمی پژوهشی ایشان\n1-عضو انجمن زنان ومامایی ایران\n2-ارایه چندین مقاله علمی درزمینه بیماریهای زنان و نازایی\n3-ارایه کنفرانسهای آموزشی متعدد\n4-ترجمه معتبرترین رفرانس نازایی (کتاب شوهام)باهمکاری اساتید دیگر نازایی\n5-چندین سال تجربه در زمینه های آموزشی-اجرایی و کلینیکی در درمان نازایی-لاپاراسکوپی-هیسترکتومی\n6-شرکت درچندین پروژه تحقیقاتی در مراکز پژوهشی\n7-عضویت در کمیته های علمی کارگاههای مربوط به نازایی\nانجام جراحی های زنان\nمراقبت بارداری\nیائسگی و مراقبتها\nنازایی\nبیماریهای زنان\nزایمان طبیعی\nسزارین\nمشاوره\nسونوگرافی\nدرمانهای نازایی\nلاپاراسکوپی و هیستروسکوپی\nمراقبت بارداری

هم
درد
اول
.
.
.