دکتر دکتر محمدحسین رحیمی پور
تهران پزشک متخصص گوش و حلق و بینی ( E . N . T ) تعداد بازدید : 64

آدرس : تهران - نارمک - خیابان فرجام - بین هنگام و آیت - درمانگاه شبانه روزی فرجام

تلفن های تماس :

۰۲۱-۷۷۱۸۰۵۰۵

۰۲۱-۷۷۸۹۴۷۹۷هم
درد
اول
.
.
.