دکتر دکتر عليرضا لطفي زاده

کد نظام پزشکی : -

دکتر دکتر عليرضا لطفي زاده
تهران پزشک متخصص گوش و حلق و بینی ( E . N . T ) تعداد بازدید : 1

آدرس : تهران - تهران - تهران: خيابان يوسـف آباد،خيابان 23،جنب پارک شـفق


تلفن های تماس :

021-25015025


بيمارستان محب کوثر تلگرام کلينيک: clinicmohebkowsar@\n\nربات نوبت دهي: moheb_kowsar_bot@\n\nتلفن نوبت دهي: 51-88386150\n\nنوبت دهي اينترنتي: nobat.kowsarhospital.com\n\nوب سايت بيمارستان: www.kowsarhospital.comهم
درد
اول
.
.
.