دکتر دکتر عبدالحميد حسين نيا

کد نظام پزشکی : 3191

دکتر دکتر عبدالحميد حسين نيا
تهران پزشک متخصص گوش و حلق و بینی ( E . N . T ) تعداد بازدید : 1

آدرس : تهران - تهران: خيابان دماوند، خيابان شهيد کيايي(قاسم آباد)، خيابان انصارالحسين بيمارستان فوق تخصصي کودکان بهرامي

هم
درد
اول
.
.
.