دکتر دکتر رضا ضیایی
تهران پزشک متخصص گوش و حلق و بینی ( E . N . T ) تعداد بازدید : 63

آدرس : تهران - آزادی - خیابان میمنت - روبروی آتش نشانی - بیمارستان آزادی

تلفن های تماس :

۰۲۱-۶۶۰۳۵۱۴۴

۰۲۱-۶۶۰۰۱۱۲۶

۰۲۱-۶۶۰۰۱۱۲۷

۰۲۱-۶۶۰۰۱۱۲۸

۰۲۱-۶۶۰۰۱۱۲۹هم
درد
اول
.
.
.