دکتر دکتر جواد پورجبار

کد نظام پزشکی : 544

دکتر دکتر جواد پورجبار
تهران پزشک متخصص گوش و حلق و بینی ( E . N . T ) تعداد بازدید : 1

آدرس : تهران - خيابان وليعصر، خيابان ظفر، وحيد دستگردي، جنب رستوران حاتم، شماره 388


تلفن های تماس :

۰۲۱-۸۸۷۸۳۳۷۷


دوره های گذرانده شده :
روزهاي زوج ساعت 16 الي 19:30هم
درد
اول
.
.
.