دکتر دکتر محمود داورنيا

کد نظام پزشکی : 535

دکتر دکتر محمود داورنيا
تهران پزشک متخصص جراحی عمومی تعداد بازدید : 1

آدرس : تهران - تهران ، نارمک ، چهارراه سرسبز ، ساختمان سرسبز ، واحد ?


تلفن های تماس :

۰۲۱-۷۷۲۲۸۳۹۸

هم
درد
اول
.
.
.