دکتر دکتر ناهيد نفيسي

کد نظام پزشکی : -

دکتر دکتر ناهيد نفيسي
تهران پزشک متخصص جراحی عمومی تعداد بازدید : 1

آدرس : تهران - تهران: ستارخان، خيابان نياش، مجتمع آموزشي درماني حضرت رسول اکرم (ص)


تلفن های تماس :

021-64354

هم
درد
اول
.
.
.