دکتر دکتر اعظم خراسانی
تهران پزشک متخصص جراحی عمومی تعداد بازدید : 533

آدرس : تهران - تهران: خیابان قزوین ،دوراهی قپان میدان ابوذر، بیست متری ابوذر، مرکزآموزشی درمانی ضیائیان

تلفن های تماس :

02155176813هم
درد
اول
.
.
.