دکتر دکتر ماهرخ دائمی
تهران پزشک متخصص جراحی عمومی تعداد بازدید : 450

آدرس : تهران - تهران: بزرگراه همت غربی،بعد از تقاطع بزرگراه آزادگان بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی تریتا

تلفن های تماس :

021-47241000هم
درد
اول
.
.
.