دکتر دکتر حمیدرضا زمانی
تهران پزشک متخصص جراحی عمومی تعداد بازدید : 87

آدرس : تهران - تهران: اقدسیه، ابتدای بلوار ارتش، ورودی اراج، خیابان 22 بهمن، پلاک 21

تلفن های تماس :

021-71062000هم
درد
اول
.
.
.