دکتر دکتر شاهرخ قاضی زاده
تهران پزشک متخصص جراحی عمومی تعداد بازدید : 20

آدرس : تهران - تهران: خیابان وحدت اسلامی ; میدان وحدت اسلامی بن بست رازی

تلفن های تماس :

02155630553هم
درد
اول
.
.
.