دکتر دکتر شهريار حدادي ابيانه

کد نظام پزشکی : 72194

دکتر دکتر شهريار حدادي ابيانه
تهران پزشک متخصص جراحی عمومی تعداد بازدید : 1

آدرس : تهران - تهران: خيابان وحدت اسلامي ; ميدان وحدت اسلامي بن بست رازي


تلفن های تماس :

021 5563 0553

هم
درد
اول
.
.
.