دکتر دکتر شهریار حدادی ابیانه
تهران پزشک متخصص جراحی عمومی تعداد بازدید : 55

آدرس : تهران - تهران: خیابان وحدت اسلامی ; میدان وحدت اسلامی بن بست رازی

تلفن های تماس :

021 5563 0553هم
درد
اول
.
.
.