دکتر دکتر امیر عباس منوچهری
تهران پزشک متخصص جراحی عمومی تعداد بازدید : 63

آدرس : تهران - تهران: خیابان یوسـف آباد،خیابان 23،جنب پارک شـفق بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی محب کوثر

تلفن های تماس :

02125015025هم
درد
اول
.
.
.