دکتر دکتر زهره داورزنی
تهران پزشک متخصص جراحی عمومی تعداد بازدید : 415

آدرس : تهران - تهران: اقدسیه، ابتدای بلوار ارتش، ورودی اراج، خیابان 22 بهمن، شماره 6 کلینیک بیمارستان نیکان

تلفن های تماس :

02129121070

02129121060

02129121900هم
درد
اول
.
.
.