دکتر دکتر يحيي عظيمي

کد نظام پزشکی : -

دکتر دکتر يحيي عظيمي
تهران متخصص ارتوپدی تعداد بازدید : 1

آدرس : تهران - تهران، خيابان آزادي، خيابان آذربايجان، ساختمان پزشکان شفا


تلفن های تماس :

۰۲۱-۶۶۰۱۸۲۷۰

هم
درد
اول
.
.
.