دکتر دکتر احمد طاهری
تهران متخصص ارتوپدی تعداد بازدید : 108

آدرس : تهران - قیامدشت - خیابان شهید بهشتی - نبش بلوار امام خمینی (چهل متری شرقی) - پلاک 146 - درمانگاه شبانه روزی قیامدشت

تلفن های تماس :

02162743794هم
درد
اول
.
.
.