دکتر دکتر سيدحميدرضا نورصادقي

کد نظام پزشکی : -

دکتر دکتر سيدحميدرضا نورصادقي
تهران متخصص اطفال تعداد بازدید : 1

آدرس : تهران - تهران، درمانگاه امين، کيانشهر، خيابان ابراهيمي، روبروي راهنمايي رانندگي


تلفن های تماس :

۰۲۱-۳۳۸۸۳۵۳۱

هم
درد
اول
.
.
.