دکتر دکتر شهلا مشاغي

کد نظام پزشکی : -

دکتر دکتر شهلا مشاغي
تهران متخصص اطفال تعداد بازدید : 1

آدرس : تهران - کارگر شمالي - نرسيده به پمپ بنزين - جنب کوچه اکبري - پلاک ????


تلفن های تماس :

۰۲۱-۸۸۹۹۵۵۲۹


ساعات کار:\nصبح سه شنبه بيمارستان شهرام ميدان\nفاطمي درمانگاه کودکانهم
درد
اول
.
.
.