دکتر دکتر شیما رستمی
تهران متخصص اطفال تعداد بازدید : 78

آدرس : تهران - میدان ونک نبش خیابان گاندی جنوبی ساختمان پژوهشکده معتمد طبقه منهای یک کلینیک اطفال

تلفن های تماس :

۰۲۱-۸۸۶۹۶۹۵۰

۰۲۱-۸۸۶۹۶۹۵۱

۰۹۰۳-۹۹۳-۷۴۴۶هم
درد
اول
.
.
.