دکتر دکتر پرويز زرين بخش

کد نظام پزشکی : -

دکتر دکتر پرويز زرين بخش
تهران پزشک متخصص چشم تعداد بازدید : 1

آدرس : تهران - تهران ، خيابان وليعصر ، بالاتر از پارک ساعي ، جنب کوچه ?? ، شماره ????


تلفن های تماس :

۰۲۱-۸۸۷۷۰۴۲۷


خدمات تخصصي و درماني که در مطب ارائه مي شود:\n\nجراحي مربوط به قوز قرنيه\n\nگذاشتن لنز\n\nعمل ليزيکهم
درد
اول
.
.
.