دکتر دکتر مسعود ذبیحی فرد
تهران پزشک متخصص چشم تعداد بازدید : 63

آدرس : تهران - تهران، خیابان بخارایی شمالی، بیمارستان خیریه ولیعصر

تلفن های تماس :

۰۹۳۰۱۰۰۷۲۳۳


متخصص چشم پزشکی

هم
درد
اول
.
.
.