دکتر دکتر پرند حاصل
تهران متخصص زنان و زایمان تعداد بازدید : 76
دوره های گذرانده شده :
لابیاپلاستی مینورهمراه clitoral hood reduction\nلابیاپلاستی مینور ساده\nلابیاپلاستی ماژور\nپرینورافی\nکولپورافی قدامی و خلفی و پرینورافی (APR)\nکربوکسی تراپی ولو برای روشن شدن پوست ولو جلسه ای\nدرمان با پلاسما برای رفع عفونتها و التهابات ولو و واژن تسریع بهبود تبخال تناسلی\nکولپوسکوپی\nبرداشتن اسکین تگ و ضایعات پوستی ولو با\nپلاسما بسته به تعداد و وسعت\nتزریق ژل\nتزریق بوتاکس برای واژینیسموس\nمزوتراپی و کربوکسی تراپی ولو و واژن جهت جوانسازی\nعمل جراحی و بیماریهای زنان و زایمان

هم
درد
اول
.
.
.