دکتر دکتر عليرضا بشارت

کد نظام پزشکی : -

دکتر دکتر عليرضا بشارت
تهران پزشک متخصص چشم تعداد بازدید : 1

آدرس : تهران - تهران ، يوسف آباد (اسد آبادي) ، بين خيابان ?? و ?? ، روبروي داروخانه سامان ، پلاک ??? ، طبقه ? ، واحد ?


تلفن های تماس :

۰۲۱-۸۸۷۲۸۴۸۰

هم
درد
اول
.
.
.