دکتر سمانه فرتوک زاده
تهران متخصص قلب و عروق تعداد بازدید : 438

آدرس : تهران - تهران، خیابان کارگر جنوبی، میدان پاستور، انتهای خیابان پاستور شرقی، جنب نهاد ریاست جمهوری

تلفن های تماس :

۰۲۱-۶۶۹۵۶۷۶۳

۰۲۱-۶۶۹۵۶۷۷۰هم
درد
اول
.
.
.