دکتر دکتر ابراهیم ملکی
تهران پزشک متخصص بیهوشی و مراقبتهای ویژه تعداد بازدید : 85

آدرس : تهران - تهران، استاد معین، خیابان هاشمی، بعد از ?? متری جی، پلاک ????

تلفن های تماس :

۰۹۱۲۴۱۷۱۰۸۴

۰۹۳۵۵۰۲۹۷۰۸هم
درد
اول
.
.
.