دکتر دکتر آرمان دبیر
تهران پزشک متخصص بیهوشی و مراقبتهای ویژه تعداد بازدید : 96

آدرس : تهران - تهران، بلوار کشاورز، جنب بیمارستان ساسان، کوچه رویان،ساختمان پزشکان ??، طبقه نهم

تلفن های تماس :

۰۲۱-۸۸۹۵۶۴۰۰هم
درد
اول
.
.
.