دکتر دکتر حميد عمادي

کد نظام پزشکی : -

دکتر دکتر حميد عمادي
تهران پزشک متخصص بیماریهای عفونی تعداد بازدید : 1

آدرس : تهران - تهران،بلوار کشاورز ، خيابان وصال شيرازي ، خيابان ايتاليا ، ساختمان پزشکان ايتاليا ، طبقه ? ، واحد ??


تلفن های تماس :

۰۲۱-۸۸۹۷۳۳۷۲

هم
درد
اول
.
.
.