دکتر دکتر حمید عمادی
تهران پزشک متخصص بیماریهای عفونی تعداد بازدید : 44

آدرس : تهران - تهران،بلوار کشاورز ، خیابان وصال شیرازی ، خیابان ایتالیا ، ساختمان پزشکان ایتالیا ، طبقه ? ، واحد ??

تلفن های تماس :

۰۲۱-۸۸۹۷۳۳۷۲هم
درد
اول
.
.
.