دکتر ابراهيم نعمتي پور

کد نظام پزشکی : -

دکتر ابراهيم نعمتي پور
تهران پزشک فوق تخصص اینترنشنال و کاردیولوژی قلب تعداد بازدید : 1

آدرس : تهران - کارگر شمالي (اميرآباد) - نبش بزرگراه جلال آل احمد - بيمارستان مرکز قلب تهران


تلفن های تماس :

۰۲۱-۸۸۰۲۹۶۰۰

۰۲۱-۸۸۰۲۹۶۰۱

۰۲۱-۸۸۰۲۹۶۰۲

۰۲۱-۸۸۰۲۹۶۰۳

هم
درد
اول
.
.
.