دکتر ابراهیم نعمتی پور
تهران پزشک فوق تخصص اینترنشنال و کاردیولوژی قلب تعداد بازدید : 53

آدرس : تهران - کارگر شمالی (امیرآباد) - نبش بزرگراه جلال آل احمد - بیمارستان مرکز قلب تهران

تلفن های تماس :

۰۲۱-۸۸۰۲۹۶۰۰

۰۲۱-۸۸۰۲۹۶۰۱

۰۲۱-۸۸۰۲۹۶۰۲

۰۲۱-۸۸۰۲۹۶۰۳هم
درد
اول
.
.
.