دکتر هادي رجبي

کد نظام پزشکی : -

دکتر هادي رجبي
تهران متخصص قلب و عروق تعداد بازدید : 1

آدرس : تهران - ميدان نوبنياد - خيابان لنگري - خيابان صنايع - بيمارستان دکتر چمران


تلفن های تماس :

۰۲۱-۲۲۹۳۷۰۳۱

۰۲۱-۲۲۹۳۷۰۳۲

هم
درد
اول
.
.
.